ถาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า/Rectangle Tray

ถาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า(Rectangle Tray)


ถาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า(5×8)เนื้อไม้ยางพารา

ถาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า (4×10นิ้ว)เนื้อไม้ยางพารา

ถาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า (8×12นิ้ว)เนื้อไม้ยางพารา

ถาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า(5×8นิ้ว)เนื้อไม้จามจุรี

ถาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า(4×10นิ้ว)เนื้อไม้จามจุรี

ถาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า(8×12นิ้ว)เนื้อไม้จามจุรี

ถาดสี่เหลี่ยม 2 หลุมกลม เนื้อไม้จามจุรี

ถาดเหลี่ยมมีขา

ถาดสี่เหลี่ยม 2 หลุมกลม เนื้อไม้ยางพารา