ถาดเสริฟ

ถาดกันลื่น

ถาดกันลื่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ถาดกลมกันลื่น

ถาดญี่ปุ่น

ถาดญี่ปุ่นกันลื่น

ถาดเสริฟ