เขียงไม้มีด้าม/Cutting Board

เขียง(Cutting Board)


เขียงกลมด้ามเซาะร่อง เนื้อไม้ยางพารา

เขียงกลมด้ามเซาะร่อง เนื้อไม้จามจุรี

เขียงด้ามเซาะร่องรวมด้าม เนื้อไม้ยางพารา

เขียงด้ามเซาะร่องรวมด้าม เนื้อไม้จามจุรี

เขียงผืนผ้า ด้ามหัวกลม

ถาดสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้าม เนื้อไม้ยางพารา

ถาดสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้าม เนื้อไม้จามจุรี