แผ่นหินลาวา(มีลาย)พร้อมแผ่นไม้

     
รหัสสินค้า 
code
 
 
รายละเอียด
Description
 
ขนาด
Size (cm.)
 
ราคา
Price
26CBK1509
แผ่นหินลาวา(มีลาย) พร้อมแผ่นไม้ขนาด (25×10 cm.)
38x13x1
235