ชาม & ถ้วยน้ำจิ้ม / BOWL & SAUCE DISH(ES)

ชามกลม  (Round Bowl)


ชามกลมแบ่ง (ES) 4.5นิ้ว

ชามกลมปากกว้าง ลายกลม มีขา (ES)

ชามกลมราเมง (ES)

ชามแบ่งลายเส้น 4.5 นิ้ว (ES)

ชามราเมง 9 นิ้ว (ES)

ชามราเมงทรงวี 9.2 นิ้ว (ES)

ถ้วยน้ำจิ้ม (Sauce Dish)


ถ้วยน้ำจิ้มกลม (ES) 3นิ้ว

ถ้วยน้ำจิ้มเหลี่ยม 2ช่อง (ES)

ถ้วยน้ำจิ้มเหลี่ยม 2 ช่อง (ฺES)