อุปกรณ์อื่นๆบนโต๊ะอาหาร/Accessory (ES)

อุปกรณ์อื่นๆบนโต๊ะอาหาร  (Accessory)


กาน้ำชา หูหวาย (ES)

ชุดกาซุป4 ชิ้น (ES)

แถ้วน้ำ 3 นิ้ว (ES)

ที่วางตะเกียบ(ES)