Colorful Stoneware

จานสี่เหลี่ยมมีหูจับ 8 นิ้ว

จานกลมขอบตั้ง 8,10 นิ้ว

จานกลม10 นิ้ว

จานสี่เหลี่ยมจตุรัส สีน้ำเงินหยก

ชาม 2 หู 8.5 นิ้ว

กระทะกลมขอบสูง 8.5 นิ้ว