สุกี้ ชาบู ปิ้งย่าง บุฟเฟ่ต์

ถาดสุกี้ (ขาว-ดำ)


ถาดสุกี้ 5 นิ้ว (สีดำ)

ถาดสุกี้จตุรัส 8 นิ้ว (สีดำ)

ถาดสุกี้ยาว 11 นิ้ว (สีดำ)

ถาดสุกี้ 5.5 นิ้ว (สีขาว)

ถาดสุกี้ 9 นิ้ว และ 11 นิ้ว (สีขาว)

ถาดเหลี่ยมลึก 12.5 นิ้ว (สีขาว)

ถาดสุกี้ 5.5 นิ้ว (สีดำ)

ถาดสุกี้ 9 นิ้ว และ 11 นิ้ว (สีดำ)

ถาดเหลี่ยมลึก 12.5 นิ้ว (สีดำ)

ถาดสุกี้จตุรัส  8 นิ้ว (สีขาว)

ถาดสุกี้  8 นิ้ว

ถาดสุกี้  10 นิ้ว

ถ้วยชาบู


ถ้วยทรงสูงปากเอียง 4.5 นิ้ว 

ถ้วยหน้าสั้น หลังสูง

กระบอกหมูชาบู (ขาว-ดำ)


กระบอกหมูชาบู (สีขาว)

กระบอกหมูชาบู (สีดำ)

ชามกระทะมีฐาน (ขาว-ดำ-แดง)


ชามกระทะมีฐาน 11.6 นิ้ว (สีขาว)

ชามกระทะมีฐาน 11.6 นิ้ว (สีดำ)

ชามกระทะมีฐาน 11.6 นิ้ว (สีแดง)

เตาผืนผ้ามีหู (ขาว-ดำ-แดง)


เตาผืนผ้ามีหู 13.6 นิ้ว (สีขาว)

เตาผืนผ้ามีหู 13.6 นิ้ว (สีดำ)

เตาผืนผ้ามีหู

ถ้วยชาบู