จาน/Plate(ES)

จานกลม (Round Plate)


จานกลมใบบัว (ES)

จานกลมลายเส้น (ES)

จานกลมขอบตั้งลายก้นหอย(ES)

จานกลมลายก้นหอย (BS)

จานสี่เหลี่ยม(Tetragonal Plate)


จานสี่เหลี่ยมโชว์จตุรัส (ES)

จานสี่เหลี่ยมจตุรัสขอบมน (ES)

จานเหลี่ยมจตุรัสเบี้ยว พื้นขรุขระ 

จานสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Plate)


จานสี่เหลี่ยมผืนผ้าเปลขอบหยัก (ES)

จานสี่เหลี่ยมผืนผ้า(ES)

จานสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลายเส้น (ES)

จานสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลายตรง(ES)

จานเปลวงรี 12นิ้ว (ES)

จานสี่เหลี่ยมผืนผ้า 11×5 นิ้ว