Ceramic

หัวข้อ Ceramic7

หมวดหมู่สินค้า

ภาชนะเซรามิคคืออะไร ?

เซรามิคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าได้รับความนิยมตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะมีความทนทานเหมาะแก่การใช้งาน มีความสวยงามน่าใช้ เครื่องปั้นเซรามิคเกิดจาก ภูมิปัญญาของคนยุคก่อนที่นำเอาแร่ดินขาวมาปั้นเป็นถ้วย จาน ชาม แล้วนำไปเผา เพื่อนำมาเป็นของใช้ในครัวเรือน ปัจจุบันการพัฒนาภาชนะเซรามิคหรือ จาน ชามเซรามิค มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก จนสามารถทำเป็นภาชนะรูปทรงหลากหลาย ทีมีความสวยงามทนทาน จนได้รับความนิยมให้เลือกใช้ในโรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ อย่างกว้างขวาง

จาน ชาม ไฟล์พอร์ชเลน (Fine Porcelain)

เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีเนื้อแน่น แข็งแกร่งไม่ดูดซึมน้ำ ทนทานต่อการกัดกร่อน โดย Fine Porcelain ชนิดนี้จะมีสีขาวงาช้างใกล้เคียงกับเซรามิคเนื้อ Bone China ทำให้ได้รับความนิยมมากกว่า จานชามเนื้อพอร์ชเลนทั่วๆไป

จาน ชาม สโตนแวร์ (Stonware)

เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีมาช้านานมีความทนไฟสูงหรืออาจจะมีหินผสม มีเนื้อแน่นแข็งแกร่งทนทาน เคลือบเป็นมัน และทึบแสง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต คือดินในท้องถิ่นทีมีความทนไฟสูงเซรามิคเนื้อสโตนแวร์ที่พบเห็นได้ทั่วไป เช่น จาน ชาม สไตล์ศิลาดล เครื่องสังคโลก ซึ่งเน้นความแข็งแกร่งมีน้ำหนัก  เนื่องจากภาชนะสโตนแวร์จะมีสีคลำเข้ม ส่วนมากจึงนิยมทำเป็นจาน ชาม ที่มีสีสันสวยงาม เพื่อกลบทับเนื้อดินดั้งเดิม และเพื่อให้ดูสวยงามมากขึ้น